Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них (Группа 85)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
8501000000  Двигуни та генератори, електричні, крім електро-генераторних установок:  
8501000000  Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):  
8502000000  Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:  
8502000000  Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:  
8503000000  Частини, призначені виключно або головним чином для машин товарної позиції 8501 або 8502:  
8503000000  Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:  
8504000000  Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:  
8504000000  Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:  
8505000000  Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні та з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, з'єднання, муфти, перемикачі швидкостей та гальма; електромагнітні піднімальні головки:  
8505000000  Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:  
8506000000  Первинні елементи та первинні батареї:  
8506000000  Первичные элементы и первичные батареи:  
8507000000  Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:  
8507000000  Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:  
8508000000  Інструменти ручні електромеханічні з умонтованими електродвигунами:  
8508000000  Инструмент ручной электромеханический со встроенными электродвигателями:  
8509000000  Апарати електромеханічні побутові з умонтованими електродвигунами:  
8509000000  Машины электромеханические бытовые со встроенными электродвигателями:  
8510000000  Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з умонтованими електродвигунами:  
8510000000  Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:  
8511000000  Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння з запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, генератори постійного та змінного струму) та запобіжники, використовувані у цих двигунах:  
8511000000  Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями:  
8512000000  Електричне освітлювальне устаткування або сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539), склоочищувачі, антиобмерзлювачі та протизапітнювачі, які використовуються для велосипедів або автомобілів:  
8512000000  Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях:  
8513000000  Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:  
8513000000  Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:  
8514000000  Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:  
8514000000  Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая индукционные или печи диэлектрического нагрева); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки индукционное или диэлектрического нагрева прочее:  
8515000000  Машини та апарати для паяння (м'яким або твердим припоєм) або зварювання з можливістю різання або без нього, електричні (включаючи з електричним нагріванням газу), лазерні чи з іншим світловим або фотонним випромінюванням, ультразвукові, електронно- променеві, магнітно-імпульсні та плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:  
8515000000  Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электроннолучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой и другой пайки тугоплавким припоем или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:  
8516000000  Пристрої електричні водогрійні акумулювальні або безінерційні та кип'ятильники занурені електричні; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту тощо; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або для сушіння рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:  
8516000000  Электрические водонагреватели безынерционные [проточной воды] или аккумулирующие [воды, находящейся в емкости], электрокипятильники погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:  
8517000000  Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з бездротовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони:  
8517000000  Аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи; видеофоны:  
8518000000  Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; телефони головні, навушники та комбіновані комплекти мікрофон/ гучномовець; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні установки:  
8518000000  Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; телефоны головные, наушники и комплекты микрофон/громкоговоритель; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства:  
8519000000  Електропрогравачі, програвачі грамплатівок, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису:  
8519000000  Устройства электропроигрывающие (деки), проигрыватели грампластинок, кассетные плейеры и другая звуковоспроизводящая аппаратура, не имеющая звукозаписывающих устройств:  
8520000000  Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковідтворення або без них:  
8520000000  Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура, включающая или не включающая звуковоспроизводящие устройства:  
8521000000  Апаратура для відеозапису або відтворення відеозаписів, з відеотюнером або без нього:  
8521000000  Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:  
8522000000  Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для апаратів товарних позицій 8519-8521:  
8522000000  Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или преимущественно с аппаратами товарных позиций 8519 - 8521:  
8523000000  Носії для запису звуку або аналогічного запису інших явищ, але незаписані, крім виробів групи 37:  
8523000000  Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37:  
8524000000  Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису, записані, включаючи матриці та форми для виробництва платівок, крім виробів групи 37:  
8524000000  Пластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок, кроме изделий группы 37:  
8525000000  Передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; відеокамери із "стоп-кадром" та інші записувальні відеокамери:  
8525000000  Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в себя приемную, звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры; видеокамеры, только воспроизводящие изображение, и записывающие видеокамеры прочие:  
8526000000  Радіолокаційні та радіозондувальні прилади (радари), радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування:  
8526000000  Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:  
8527000000  Приймальна апаратура для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку або радіомовлення, поєднана або не поєднана в одному корпусі з пристроєм запису та відтворення звуку або з годинником:  
8527000000  Аппаратура приемная для радиотелефонной, радиотелеграфной связи или радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:  
8528000000  Приймачі телевізійні, поєднані або не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення; відеомонітори та відеопроектори:  
8528000000  Аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеопроекторы:  
8529000000  Частини, призначені головним чином для апаратури товарних позицій 8525-8528:  
8529000000  Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:  
8530000000  Устаткування елект- росигналізаційне (крім пристроїв для передавання повідомлень) з метою забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крім устаткування товарної позиції 8608):  
8530000000  Устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, площадок для парковки, портовых сооружений или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):  
8531000000  Електроустаткування звукове або відеосигналізаційне (наприклад дзвоники, сирени, індикаторні панелі, сигналізації про крадіжки та пожежі), крім устаткування товарної позиції 8512 або 8530:  
8531000000  Электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, оборудование сигнализации о кражах или пожарах), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:  
8532000000  Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:  
8532000000  Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:  
8533000000  Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів:  
8533000000  Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме нагревательных элементов:  
8534000000  Схеми друковані:  
8534000000  Схемы печатные:  
8535000000  Електрична апаратура для вмикання, переривання, захисту та вимикання струму або для сполучення чи підімкнення електричних кіл (наприклад, вимика- чі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники, громовідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання) для напруги понад 1000 В:  
8535000000  Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, соединительные коробки, токоприемники, токосъемники) на напряжение более 1000 В:  
8536000000  Електрична апаратура для вмикання, переривання, захисту та вимикання струму або для сполучення чи підімкнення електричних кіл (наприклад, вимика- чі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, гасителі коливань, штепсельні вилки і розетки, запобіжники, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В:  
8536000000  Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, гасители колебаний, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В:  
8537000000  Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та інша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподілу електричного струму, або що входять до групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:  
8537000000  Пульты,панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:  
8538000000  Частини, призначені тільки або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:  
8538000000  Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:  
8539000000  Лампи розжарювання електричні або газорозрядні, включаючи лампи герметичні спрямованого світла, ультрафіолетові або інфрачервоні лампи; дугові лампи:  
8539000000  Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы:  
8540000000  Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, електронно- променеві, телевізійні передавальні):  
8540000000  Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или пароили газонаполненные лампы и трубки, лампы и трубки, для ртутных выпрямителей и электроннолучевые трубки, телевизионные трубки передающие):  
8541000000  Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові пристрої; фоточутливі напівпровідникові пристрої, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модулі, вмонтовані або не вмонтовані у панелі; світловипро- мінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:  
8541000000  Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе:  
8542000000  Схеми інтегровані електронні та електронні мікромодулі:  
8542000000  Схемы электронные интегральные и микросборки:  
8543000000  Машини електричні та апаратура, що виконують визначені функції, не включені до інших груп:  
8543000000  Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные:  
8544000000  Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними елементами:  
8544000000  Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные) и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, безотносительно к тому, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными элементами:  
8545000000  Електроди вугільні, вугільні щітки, вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту або інших видів вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехніці:  
8545000000  Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике:  
8546000000  Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:  
8546000000  Изоляторы электрические из любых материалов:  
8547000000  Арматура ізолювальна, цілком зроблена з ізоляційних матеріалів або з застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх приєднувальні деталі, з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:  
8547000000  Арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), используемых при формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции 8546; трубки электроизоляционные и соединительные детали из недрагоценных металлов, облицованные изоляционным материалом:  
8548000000  Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, не включені до інших груп:  
8548000000  Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; истощенные первичные элементы, истощенные первичные батареи и истощенные электрические аккумуляторы; электрические части оборудования или аппаратуры, в другом месте не поименованные:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ XVI
Група 85
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2021©АПН