Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань: (3824)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
3824100090  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  речовини сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів
  
3824100090  ... вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней  
3824300000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  карбіди металів неагломеровані, змішані між собою або з іншими металевими сполучними речовинами
  
3824300000  ... карбиды металлов неагломерированные, смешанные между собой или с другими металлическими связующими веществами  
3824400000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  добавки готові для цементів, вапняних розчинів чи бетонів
  
3824400000  ... добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов  
3824509000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  невогнетривкі вапняні розчини та бетони:
  -  інший
  
3824509000  ... неогнеупорные строительные растворы и бетоны:
  -  прочие
  
3824601900  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  сорбіт, крім сорбіту підпозиції 2905 44:
  -  у водному розчині:
  -  інший
  
3824601900  ... сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44:
  -  в водном растворе:
  -  прочие
  
3824740000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:  
3824740000  Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные; продукты остаточные химической или смежных с ней отраслей, в другом месте не поименованные:  
3824780000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:  
3824780000  Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные; продукты остаточные химической или смежных с ней отраслей, в другом месте не поименованные:  
3824790000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  суміші з вмістом пергалогенованих похідних ациклічних вуглеводнів з двома або більше різними галогенами:
  -  інші
  
3824790000  ... смеси, содержащие пергалогенированные производные ациклических углеводородов с двумя или более различными галогенами:
  -  прочие
  
3824820000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:  
3824820000  Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные; продукты остаточные химической или смежных с ней отраслей, в другом месте не поименованные:  
3824901000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з бітумінозних мінералів, та їх солі
  
3824901000  ... прочие:
  -  сульфонаты нефтяные, за исключением сульфонатов щелочных металлов, аммония или этаноламинов; тиофенированные сульфокислоты масел, полученных из битуминозных минералов, и их соли
  
3824901500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  іоніти
  
3824901500  ... прочие:
  -  иониты [ионнообменные смолы]
  
3824903000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  оксид заліза лужний для очищення газів
  
3824903000  ... прочие:
  -  оксид железа щелочной для очистки газа
  
3824903500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  сполуки антикорозійні з вмістом амінів як активних складових
  
3824903500  ... прочие:
  -  составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве активных составляющих
  
3824904000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків та аналогічних речовин
  
3824904000  ... прочие:
  -  растворители и разбавители сложные неорганические для лаков и аналогичных продуктов
  
3824904500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  сполуки, що перешкоджають утворенню окалини, та аналогічні продукти
  
3824904500  ... прочие:
  -  составы, препятствующие образованию накипи [окалины], и аналогичные продукты
  
3824905090  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  сполуки для гальванізації:
  
3824905090  ... прочие:
  -  составы для гальванизации
  
3824905500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  суміші складних моно-, ді- і триефірів жирних кислот і гліцерину (емульгатори для жирів)
  
3824905500  ... прочие:
  -  смеси сложных моно-, ди- и три-эфиров жирных кислот и глицерина (эмульгаторы для жиров)
  
3824906400  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  продукти та препарати, які використовують у фармакології або хірургії:
  -  інші
  
3824906400  ... прочие:  
3824906500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у підпозиції 3824 10 00)
  
3824906500  ... прочие:
  -  вспомогательные продукты для литейных производств (кроме продуктов подсубпозиции 3824 10 000)
  
3824907000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  препарати, засоби вогнезахисні, водонепроникні та інші захисні засоби, використовувані у будівництві
  
3824907000  ... прочие:
  -  составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве
  
3824907500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  пластини з ніобату літію без легувальних домішків
  
3824907500  ... прочие:  
3824908000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  суміш амінів, одержана розщепленням жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або більше, але менш як 550
  
3824908000  ... прочие:  
3824908500  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  -  3-(1-етил-1- метилпропіл) ізоксазол-5-іламін у вигляді розчину у толуолі
  
3824908500  ... прочие:  
3824909800  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:
  -  інші:
  
3824909800  ... прочие:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2018©АПН