Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах: (3919)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
3919101100  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
  -  з пластифіко- ваного полівінілхлориду або поліетилену
  
3919101100  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  полосы [или ленты] с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука:
  -  из пластифицированного поливинилхлорида или полиэтилена
  
3919101300  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
  -  з непластифі- кованого полівінілхлориду
  
3919101300  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  полосы [или ленты] с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука:
  -  из непластифицированного поливинилхлорида
  
3919101500  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
  -  з поліпропі- лену
  
3919101500  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  полосы [или ленты] с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука:
  -  из полипропилена
  
3919101900  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
  -  інші
  
3919101900  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  полосы [или ленты] с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука:
  -  прочие
  
3919103100  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  інші:
  -  продукти, отримані конденса- цією або полімери- зацією з перегрупу- ванням, хімічно модифіковані чи немодифіковані:
  -  із складних поліефірів
  
3919103100  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  прочие:
  -  из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных:
  -  из сложных полиэфиров
  
3919103800  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  
3919103800  ... в рулонах шириной не более 20 см:  
3919106100  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  інші:
  -  із продуктів поліприєднання:
  -  із пластифікованого полівінілхлориду або поліетилену
  
3919106100  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  прочие:
  -  из продуктов полиприсоединения:
  -  из пластифицированного поливинилхлорида или полиэтилена
  
3919106900  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  інші:
  -  із продуктів поліприєднання:
  -  інші
  
3919106900  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  прочие:
  -  из продуктов полиприсоединения:
  -  прочие
  
3919109090  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  у рулонах завширшки не більш як 20 см:
  -  інші:
  
3919109090  ... в рулонах шириной не более 20 см:
  -  прочие:
  
3919901000  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  -  піддані подальшій обробці, крім обробки поверхні, або нарізані на форми, крім квадратної чи прямокутної
  
3919901000  ... прочие:
  -  подвергшиеся дальнейшей обработке, кроме обработки поверхности, или нарезанные на формы, отличные от прямоугольной (включая квадратную)
  
3919903100  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  -  продукти, отримані конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифіковані чи немодифіковані:
  -  з полікарбонатів, алкідних смол, алілових складних поліефірів або інших складних поліефірів
  
3919903100  ... прочие:
  -  из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных:
  -  из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллильных сложных эфиров или полиэфиров сложных прочих
  
3919903800  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  
3919903800  ... прочие:  
3919906100  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  -  з продуктів поліприєднання:
  -  з пластифі- кованого полівінілхлориду або поліетилену
  
3919906100  ... прочие:
  -  из продуктов полиприсоединения:
  -  из пластифицированного поливинилхлорида или из полиэтилена
  
3919906900  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  -  з продуктів поліприєднання:
  -  інші
  
3919906900  ... прочие:
  -  из продуктов полиприсоединения:
  -  прочие
  
3919909000  Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
  -  інші:
  
3919909000  ... прочие:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2018©АПН