Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону (Группа 48)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
4801000000  Папір газетний у рулонах або в аркушах:  
4801000000  Бумага газетная в рулонах или листах:  
4802000000  Ґатунки паперу та картону некрейдовані, що використовуються для писання, друкування або інших графічних цілей, а також ґатунки паперу та картону для виготовлення перфокарт або перфострічок, у рулонах або аркушах, крім ґатунків паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання:  
4802000000  Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, бумага перфокарточная и бумага для перфолент, в рулонах или листах, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива:  
4803000000  Паперові туалетні серветки, серветки для обличчя, рушники, скатертини та інші види паперу господарсько- побутового або санітарно- гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані або неперфоровані, з пофарбованою або непофарбованою поверхнею чи надрукованим на поверхні малюнком, у рулонах або в аркушах:  
4803000000  Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью или отпечатанным по поверхности рисунком, в рулонах или листах:  
4804000000  Крафт-папір і картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803:  
4804000000  Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803:  
4805000000  Папір та картон інші, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню чи оброблені, як обумовлено приміткою 2 до цієї групи:  
4805000000  Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные как это указано в примечании 2 к данной группе:  
4806000000  Пергамент рослинний, папір та картон жиронепроникні, вощений папір та картон (пергамін), калька та інший папір відглянсований, прозорий та напівпрозорий, у рулонах або в аркушах:  
4806000000  Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага в рулонах или листах:  
4807000000  Папір та картон багатошарові (виготовлені склеюванням декількох плоских шарів паперу та картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах:  
4807000000  Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания нескольких плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах:  
4808000000  Папір та картон гофровані (наклеєні або з гладкими зовнішніми аркушами), креповані, стиснені або перфоровані, у рулонах або в аркушах, крім перелічених у товарній позиції 4803:  
4808000000  Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах, кроме указанных в товарной позиции 4803:  
4809000000  Папір копіювальний, вуглецевий, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій та відбитків (включаючи папір з кількома шарами, покриттям або просоченням для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), з малюнком на поверхні або без малюнка, у рулонах або в аркушах:  
4809000000  Бумага копировальная углеродная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов, копировальных аппаратов или офсетных печатных пластин) с поверхностным рисунком или без рисунка, в рулонах или листах:  
4810000000  Папір та картон, крейдований з одного або двох боків каоліном або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучних речовин чи без них, і без будь-якого іншого покриття, у тому числі з пофарбованою, декорованою поверхнею або з друкованим зображенням, у рулонах або в аркушах:  
4810000000  Бумага и картон мелованные с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующих веществ или без связующих веществ, без какого-либо другого покрытия, в том числе с окрашенной, декорированной поверхностью или с печатными изображениями, в рулонах или листах:  
4811000000  Папір та картон, целюлозна вата та полотна з целюлозного волокна, просочені, покриті, з пофарбованою поверхнею, з віддрукованим на поверхні малюнком, у рулонах або в аркушах, крім перелічених у товарних позиціях 4803, 4809 або 4810:  
4811000000  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, пропитанные, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанным по поверхности рисунком, в рулонах или в листах, кроме товаров товарных позиций 4803, 4809 или 4810:  
4812000000  Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси  
4812000000  Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы  
4813000000  Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок:  
4813000000  Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок:  
4814000000  Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон:  
4814000000  Бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон:  
4815000000  Покриття для підлоги на основі паперу або картону, розрізані або не розрізані за розміром  
4815000000  Покрытия для пола на основе бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру  
4816000000  Папір копіювальний вуглецевий, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій та відбитків (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки:  
4816000000  Бумага копировальная углеродная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки:  
4817000000  Конверти, закриті поштові листівки (листи-секретки), поштові листівки без малюнків з паперу або картону та поштовий папір; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять поштові набори:  
4817000000  Конверты, письма-секретки, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона; коробки, сумки, бумажники и записные книжки из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей:  
4818000000  Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна господарсько- побутового або санітарно- гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром чи формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько- побутового, санітарно- гігієнічного або медичного призначення, одяг та речі до нього з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:  
4818000000  Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозного волокна хозяйственнобытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки для стола, детские пеленки, тампоны, простыни и другие изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, одежда и ее принадлежности из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна:  
4819000000  Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна; канцелярські картонажні вироби, торговельні картонажні вироби тощо:  
4819000000  Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:  
4820000000  Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки бланків (блокноти, книжки для замовлень, книжки квитанцій), книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники, блокноти поштового паперу та аналогічні вироби, зошити, нотатники, зшивачі (з перекидними аркушами або ні), палітурки, папки та обкладинки канцелярських справ, інші шкільні, канцелярські вироби з паперу або картону, включаючи відривні самокопіювальні ділові бланки та формуляри, з аркушами копіювального паперу або без нього; альбоми для зразків або для колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону:  
4820000000  Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций, блокноты для писем, памятных записок, ежедневники и аналогичные изделия, тетради, книжечки промокательной бумаги, съемные переплеты, скоросшиватели (для съемных листов или другие), папки, самокопировальные деловые бланки и формуляры, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона:  
4821000000  Етикетки з паперу або картону будь-які, друковані чи ні:  
4821000000  Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона, с печатным текстом или изображением или без печатного текста или изображения:  
4822000000  Бобіни, котушки, планшетки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону, перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані:  
4822000000  Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные):  
4823000000  Папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, інші, розрізані у певній формі (або розмірах); вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон, інші:  
4823000000  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна прочие:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ X
Група 48
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2019©АПН

zolotoe-koltso-tur

Эстония, Латвия, Литва, Калининград

zolotoe-koltso-tur.ru